Hyresvillkor

1. Hyresavtal och nycklar
Avtalet är bindande då hyresvärden bekräftat bokningen och hyresgästen inom avtalad tid betalat överenskommen handpenning. Nycklar sänds ut när slutbetalning är gjord, dock tidigast 20 dagar före tillträde.

2. Betalning
2:1
 25 % av bokningsbeloppet skall betalas vid bokningstillfället.

2:2 Resterande 75 % skall vara oss handa senast 20 dagar före tillträdet.

2:3 Sker bokningen senare än 20 dagar före tillträdet så skall fullt hyresbelopp inbetalas omgående.

2:4 När full betalning erlagts är lägenheten reserverad för er. Vi sänder då även ut alla de uppgifter
ni behöver för er vistelse.

3 Avbeställning
3:1
 Om ej full betalning inkommit enligt ovanstående tidsplan så kommer detta betraktas som en avbeställning, och lägenheten kommer att bjudas ut till andra intressenter.

3:2 Sker avbeställningen mer än 10 dagar före tillträdet återbetalas 50 % av erlagd hyra.

3:3 Sker avbeställning senare än 10 dagar före tillträde återbetalas inte någon del av erlagd hyra.

4 Villkor
Hyresvärden kan inte göras ansvarig för att restaurang, eller andra inrättningar är stängda.
Inte heller olyckshändelser, stölder, strömavbrott, buller, insekter etc. som ligger utanför hyresvärdens kontroll. Om inte annat avtalats garanterar inte hyresvärden att semesterlägenheterna är lämpade för mögelallergiker och andra överkänsliga personer. Utfästelser av hyresvärden skall vara inkluderade i bokningsbekräftelsen för att kunna åberopas.
Hyresvärden friskriver sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om hyresvärdens åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras

 • på grund av krig eller upplopp.
 • på grund av arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, vattenskada, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet.
 • på grund av annat hinder utanför hyresvärdens kontroll.

I det fall hyresvärden måste frånträda avtalet skall hyresvärden underrätta hyresgästen snarast och därvid erbjuda ett objekt som är av likvärdig eller av högre kvalitet, med undantag för ovan angivna situationer. Om hyresgästen godtar ett sämre ersättningsobjekt har denne rätt till ersättning för prisskillnaden. Om hyresgästen avstår från rätten till ett ersättningsobjekt eller kan ett sådant objekt inte erbjudas, skall hyresvärden utan dröjsmål återbetala hyresbeloppet. Hyresgästen äger inte erhålla nedsättning av hyra för tid varunder hyresvärden låter verkställa arbete för sedvanligt underhåll av hyresobjektet eller fastigheten. Arbetet skall dock utföras utan onödig tidsutdräkt.

Hyresgästen förbinder sig under uthyrningsperioden

 • att väl vårda hyresobjektet och vad som hör till detta samt vid dess nyttjande iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.
 • att noggrant följa de ordningsregler som gäller för hyresobjektet, samt att ej störa allmän ordning eller grannar.
 • att ansvara för kostnader i samband med eventuell skadegörelse på hyresobjektet och dess inventarier.
 • att omedelbart rapportera eventuell skadegörelse till hyresvärden.
 • att inte utan hyresvärdens särskilda skriftliga tillstånd upplåta hyresobjektet till annan.
 • att inte utan hyresvärdens särskilda skriftliga tillstånd låta fler antal personer än max antal bäddar övernatta i hyresobjektet.
 • att inte utan hyresvärdens särskilda skriftliga tillstånd hålla husdjur i hyresobjektet.
 • att låta hyresvärdens platsombud/städpersonal få tillträde till hyresobjektet under hyrestiden för översyn.

Rökning är inte tillåten.

5 Städning 
5:1 Det åligger hyresgästen att väl vårda och städa lägenheten under hyrestiden.

6 Hyra av lakan och handduk 
6:1 I hyran av lakan och handduk:

 • Sängkläder
 • Duschhandduk
 • Liten handduk
 • Badrumsmatta

Handdukar avsedda för stranden ingår ej.

7 Lägenhetens utrustning
Lägenheten hyrs ut fullt möblerad och har fullt utrustat kök. Hyresvärden ansvarar ej för gästernas tillhörigheter under vistelsen, se därför till att ni har en gällande lösöresförsäkring (ingår normalt i er hemförsäkring).

8 Retur av nyckeln 
8:1 Det åligger hyresgästen att returnera nyckeln inom 3 dagar efter hyrestidens slut.
8:2 Kostnader i samband med borttappad nyckel kommer att debiteras hyresgästen.

9 Reklamation/avvikelser
Om det uppstår fel eller hyresgästen upplever avvikelser i hyresobjektet så skall detta omgående rapporteras till hyresvärden.

BOKA DIN VISTELSE HÄR

Kommentarer är stängda